Плата приказного аппарата F2KMUL KM772850G02 на лифт KOHE